Η Γνωση Ειναι Δυναμη

Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με βασικούς σκοπούς: Τη βελτίωση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων. Την προώθηση της παιδείας και του πολιτισμού σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Την προώθηση της εργασιακής κινητικότητας μέσα από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το Erasmus+. Την ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων των εργαζομένων, των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και η διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας.
Μάθετε Περισσότερα

Τελευταια Νεα

kadir-celep-3ckrlisa5vq-unsplash_edited
02/06/2021
Οι εκθέσεις ως εμπειρίες ενεργής μάθησης. Ο στόχος του προγράμματος VXDesigners.

Σημαντικοί χώροι, όπως τα μουσεία και οι εκθέσεις, είναι ζωτικής σημασίας για...

Περισσοτερα
79374322_2505161943095436_6051664724574076928_o
18/12/2019
School POlicies To TacklE and Detect fake news – SPOTTED

Στις 12 και 13 Δεκεμβρίου, το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης – EELI είχε...

Περισσοτερα
75231666_2482007465410884_417404429566738432_o
25/11/2019
4η συνάντηση 3D Jail – Printing the future

Ακόμη μια εκπαιδευτική συνάντηση (Joint Staff Training Event – JSTE) του Ευρωπαϊκού...

Περισσοτερα
21/10/2021
InCoMi Project

Το πρόγραμμα «Διαπολιτισμικές δεξιότητες επαγγελματιών που δουλεύουν με μετανάστες (InCoMi) και η...

Περισσοτερα

Κινητικότητα

Τα σχέδια κινητικότητας έχουν ακριβώς τον σκοπό να παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες και ενισχύσουν την αίσθηση Ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνοχής.

Περισσότερα

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

life-logo[1]

Guidelines for the work inclusion of refugees and asylum seekers

Στόχος του προγράμματος «Guidelines for the work inclusion of the refugees and the asylum seekers» είναι η έρευνα και η καταγραφή των προσόντων που απαιτούνται από τους επαγγελματίες που εργάζονται στις υπηρεσίες υποδοχής και ενσωμάτωσης προσφύγων, καθώς και η αντιστοίχιση των δεξιοτήτων αυτών με την τυπική και άτυπη εκπαίδευση.
personal-logo[1]

TALKING – Transactional Analysis Learning for Kneeling over the INtercultural Gap

Στόχος του προγράμματος «TALKING – Transactional Analysis Learning for Keeling over the INtercultural Gap» είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών σχετικά με την αναβάθμιση των εκπαιδευτών που ασχολούνται με την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων μεταναστών.
computer-logo[1]

Helping Students with Learning Disabilities – Dyslexia

Η επένδυση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση είναι το κλειδί για την απελευθέρωση του δυναμικού των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας ή προέλευσης.